HORTI | Chuť zdravia

Kontakt

HORTI s.r.o.


Južná trieda 66
040 01  Košice


IČO: 43 792 782
IČ DPH: SK2022473970

Tel.: +421 55 7298 717
E-mail:

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.,
IBAN: SK 75 0200 0000 0023 7755 0853

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. s.r.o., vložka č. 20626/V