HORTI | Chuť zdravia

Team doprava

STAR spol. s r.o.
Južná trieda 66
040 01  Košice


IČO: 31 715 532
IČ DPH: SK2020489669

Tel.: +421 55 7298 719
E-mail: 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK 55 0900 0000 0004 4039 4824Kontakty:


Majiteľ spoločnosti:
Tibor Horváth - +421 903 903 232

Doprava a špedícia:
Mária Horváthová - +421 903 630 725 -