Barion Pixel
loader black loader black loader product loader white

Reklamácie

8. Reklamácia objednávky a záručná doba

8.1  Predávajúci zaručuje kvalitu dodávaného tovaru.
8.2  Pri prebraní tovaru by si mal Kupujúci skontrolovať, či dostal kompletnú objednávku a či nie je tovar poškodený. Kupujúci musí tovar uskladňovať tak ako je uvedené v inštrukciách výrobcu na obale daného produktu. Predávajúci neuzná Kupujúcemu reklamáciu v prípade, že zákazník nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo ak bola vada spôsobená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.
8.3  Reklamovať sa môže len tovar zakúpený prostredníctvom www.horti.sk. Reklamáciu je potrebné uplatňovať bezodkladne, a to hneď na mieste pri doručení tovaru Kupujúcemu.
8.4  Reklamácia musí byť vyhotovená emailom na kontaktné údaje [email protected], alebo [email protected] alebo telefonicky obchodnému zástupcovi s ktorým klient komunikuje. 8.5  Na tovar sa vzťahujú tie isté záručné podmienky, ako sú uvedené na výrobku od daného výrobcu/dovozcu/dodávateľa.
8.6  Ak bude tovar včas reklamovaný a bol preukázateľne zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.horti.sk (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad), reklamácia bude riešená po dohode s kupujúcim vrátením tovaru, výmenou za nový tovar, odrátaním sumy reklamovaného tovaru v nasledujúcej objednávke alebo vrátením uhradenej čiastky na bankový účet kupujúceho.

8.7  Za všetky straty, ktoré Kupujúci spôsobí Predávajúcemu úmyselným porušením niektorých z predchádzajúcich ustanovení alebo neuvedením pravdivých údajov vo svojom registračnom formulári zodpovedá Kupujúci Predávajúcemu.
8.8  Záručná doba na potraviny je rovnaká ako dátum spotreby uvedený na obale.  Výrobky, ktoré nemusia mať uvedenú záručnú dobu podliehajú zákonnej záručnej dobe. Pri používaní tovaru sa musí Kupujúci riadiť návodom na použitie a údržbu.
8.9  Priložený doklad o predaji zaslaný e-mailom pri dokončení objednávky slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba plynie dňom odovzdania tovaru. Záruku si môže Kupujúci uplatniť prostredníctvom zákazníckeho servisu Predávajúceho. Práva a povinnosti Kupujúceho upravuje Občiansky zákonník.

Nenechajte si ujsť

naše novinky

Prihláste sa do odberu noviniek.

Naši partneri